Spolupracujeme

Spolupracujeme s Etnologickým ústavem AV ČR na projektu Giľora: www.gilora.cz

Spolupracujeme úzce s kampusem Hybernská, z.ú., kde jsme zajistili několik koncertů: Kalo a Kaleja (26.10. 2021) a Lenka Grunzdová a Amaro Drom (26.3. 2022).

Spolupracujeme s programem ECES na Filosofické fakultě UK a pořádáme koncerty pro zahraniční studenty: Lenka Grundzová a Martina Daňková, 27.4. 2022 a Lenka Grundzová a Milan Cína, 1.6. 2022; Martina Daňková 8. 11. 2022.

Spolupracujeme se spolkem Nesedím-Sousedím, z.s., kde 7.6. 2022 proběhl koncert Lenky Grundzové a Milana Cíny k 5. výročí založení tohoto komunitního centra.

Spolupracujeme s pražskou Café Therapy, kde proběhly dva koncerty Amaro Drom (Grundzová, Daňková, Cína) 17. 11. 2022 a 8. 12. 2022.