O nás

Giľora, z.s.

Spolek Giľora (v romštině „písničky“) zaznamenává současné romské písně v ČR a zahraničí a podporuje romské zpěváky a hudebníky, kteří často nemají možnost svou tvorbu prezentovat. Spolupracujeme s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i., na projektu www.gilora.cz a zaznamenáváme a archivujeme současné romské písně v ČR. Základ naší práce spočívá v audiovizuálním zaznamu lidových i autorských písní, přepisech, překladech a etnomuzikologickém výzkumu. Zaznamenáváme současnou romskou tradiční i autorskou tvorbu.

Zároveň pomáháme romským hudebníkům koncertovat a etablovat se: Organizujeme kulturní akce, především koncerty. Domlouváme vystoupení muzikantů na svatbách, oslavách narozenin aj.

Giľora, z.s., má i osvětově-edukační cíle: Poskytujeme kurzy romského jazyka, konverzace i gramatiky, pro instituce i pro jednotlivce.

Výhledově chystáme rozšířit činnost a spolupracovat i s dalšími institucemi, činností spjatou s romskou hudbou přemosťovat kultury a institutuce a přispívat k vzájmnému působení, empatii a porozumění mezi etnickou majoritou a minoritou.

Spolupracujeme s Etnologickým ústavem AV ČR na projektu Giľora: www.gilora.cz

Spolupracujeme úzce s kampusem Hybernská, z.ú., kde jsme zajistili několik koncertů: Kalo a Kaleja (26.10. 2021) a Lenka Grunzdová a Amaro Drom (26.3. 2022).

Rovněž spolupracujeme s programem ECES na Filosofické fakultě UK, kde proběhly koncerty v rámci kurzů Politics of Song (Lenka Grundzová a Martina Daňková, 27.4. 2022) a Urban Semiotics (Lenka Grundzová a Milan Cína, 1.6. 2022).

Spolupracujeme se spolkem Nesedím-Sousedím, z.s., kde 7.6. 2022 proběhl koncert Lenky Grundzové a Milana Cíny k 5. výročí založení.